PRO TISKOVOU REKLAMU

platí stejné postupy a pravidla jako pro internetové prezentace. I zde je velmi důležité grafické zpracování a obsah, který Potisk autazaujme a osloví zákazníka.

Po vytvoření grafického návrhu katalogu, letáku, plakátu nebo vizitek obdrží zákazník cd nebo dvd s grafickým balíčkem, vč. fontů, připraveným pro tiskárnu, která ho následně pouze vytiskne na materiál, který si zákazník vybere. Tisk po dohodě samozřejmě zajistím i sám.
Tento grafický balíček, vč. fontů lze poslat i e-mailem nebo přes FTP rozhraní, ale soubory pro tiskovou reklamu mají větší objem dat, vzhledem k potřebám tisku a rozlišení grafiky a tak je někdy obtížné, tak velké datové soubory odeslat elektronickou cestou.

Vizitky Auš Interier s.r.oPlakát Den koně 2009


©Trickydesign 2010